Lights – High Coast Art Festival 2019

Lights – High Coast Art Festival arrangerades 1-2 februari 2019 och baserades på tillfällig offentlig konst. Festivalen syftade till att ge människor som inte självmant söker upp konstens rum bli drabbade av den på stadens gator. Alla ska kunna möta offentlig konst i sin vardag.

Konstfestivalen lös upp Örnsköldsviks stadskärna i en annars mörk och innesittande årstid – därav namnet Lights. Workshops, konstnärspresentationer, videoprojektioner och en mängd programpunkter fanns tillgängliga under två dagar.

Projektägare var Örnsköldsviks museum & Konsthall som genomförde festivalen i samverkan med Elite Plaza Hotel, First Hotell Statt, Cesam - centrum i samverkan, Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad, Galleri Lokomotiv, Bohag, Pelle Holmströms fastigheter, HCO AB, Waynes coffee, Umeå Konsthögskola, High Coast Creative samt Paradiset, Sliperiet och Världsklass Örnsköldsvik.

Projektet bidrog till att nå målet En plats för mer kreativitet.

Sidan uppdaterades

2019-09-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Katarina Larsson
0660-88033
Skicka e-post