Starta-eget-kurs på lätt svenska

Nyföretagarcentrum, Företagarna och Coompanion Västernorrland har tillsammans testat en regional pilotomgång i länet med starta-eget-kurser på lätt svenska. Den primära målgruppen var personer som inte har svenska som modersmål och syftet var att förmå fler nysvenskar att starta eget, oberoende av affärsidé, samt ta vara på entreprenörerna bland dem.

Även om motivationen att starta och driva företag ofta är hög hos nyanlända är kunskapen om de villkor som gäller i Sverige för att starta och driva företag inte alltid så stor. Projektet har därför fokuserat på språk, kunskap om affärskultur, mentorskap och nätverk för att öka kunskapen och därmed möjligheterna för fler nysvenskar att starta eget.

Läs om resultaten från projektet i slutrapporten.PDF

Världsklass Örnsköldsvik medfinansierade projektet utifrån utmaningen Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap. Projektet har bidragit till att nå målet Fler och lönsammare företag.

Sidan uppdaterades

2019-09-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Claudia Häggström
Nyföretagarcentrum Örnsköldsvik
070- 606 04 46
Skicka e-post