Världsklass Örnsköldsvik bjuder in

Världsklass Örnsköldsvik arrangerar träffar och aktiviteter under hela året. De har olika karaktär och syften. Vi bjuder in via facebook, annonsering med mera.

Nätverksträffar

Nätverksträffarna erbjuder en möjlighet att ta del av senaste nytt från Världsklass Örnsköldsvik men syftet är framförallt att samla människor som känner engagemang för Örnsköldsviks utveckling och ge utrymme för samtal och tid att ta del av varandras tankar och idéer. I de möten som uppstår finns den kraft som driver arbetet framåt. Vi bjuder in till nätverksträff två gånger per år. Inbjudan skickas ut via e-post och sociala medier. Vill du finnas med på vår e-postlista? Då berättar du det i ett mail till oss.

Träffar med befintliga grupper

Träffar som du kan boka för din ledningsgrupp, förening eller annan gruppering som vill veta mer om Världsklass Örnsköldsvik och fundera över hur ni kan vara delaktiga i utvecklingen av Örnsköldsvik. För att boka en egen träff kontaktar du utvecklingsledare Frida Knutsson.

Workshops

Temasatta workshops som vi arrangerar ett par gånger om året med syfte att få engagerade människor att mötas och utveckla gemensamma idéer för att möta Örnsköldsviks utmaningar. Karaktäristiskt för workshopsformatet är att deltagarna själva äger de idéer som kommer upp och att mötet avslutas med ett man gör en gemensam handlingsplan för nästa steg. Temat för dessa workshops varierar men är alltid kopplat till utmaningarna som lyfts fram i omvärldsanalysen.

Framtidsforum

Framtidsforum är ett stort och öppet mötesformat dit alla som har ett engagemang för Örnsköldsviks framtid och utveckling är välkomna. Här möts vi i samtal och workshops om Önsköldsviks nuläge och framtid. Det är Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling/Världsklass Örnsköldsvik som bjuder in till Framtidsforum och resultatet av dagen blir ett inspel tillbaka till partnerskapets strategiska arbete under resten av året.

Facebook

Världsklass Örnsköldsvik finns också på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du följa arbetet på ett mer vardagligt plan och hålla dig uppdaterad om vad som händer.

Sidan uppdaterades

2019-10-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post

Världsklass Örnsköldsvik på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster