Framtidsforum 2019

Lördag 23 februari arrangerades Örnsköldsviks tredje Framtidsforum, där privatpersoner och företrädare för organisationer träffades för samtal om Örnsköldsviks nuläge och framtid. Framtidsforum är ett årligen återkommande evenemang dit alla som har ett engagemang för Örnsköldsviks framtid är välkomna. Det övergripande syftet är att stimulera till samtal och engagemang kring Örnsköldsviks fortsatta utveckling och att peka på att allt är möjligt om vi jobbar tillsammans.

Runt 100 personer samlades för att diskutera Örnsköldsviks utveckling på stadshuset Kronan. Deltagarna inspirerades av Simon Jaktlunds föredrag om hur Surfbukten i Östersund har vuxit fram och kärnan i hans budskap att bara börja göra(!) samt de utmaningar som Örnsköldsviks står inför och som den nya omvärldsanalysen beskriver.

Under Framtidsforum röstade deltagarna fram ett område som ska få extra fokus och resurser under 2019. Jämställdhet och normbrytande var det område som fick flest röster vilket innebär att Världsklass Örnsköldsvik kommer att utlysa medel för satsningar som går att söka av organisationer och föreningar under 2019. Partnerskapet kommer även att jobba vidare med området ur ett ledningsperspektiv

Så här såg programmet ut för Framtidsforum 2019

Tema: Stolthet och Framtidstro

12.00
Inledning av Partnerskapet

Örnsköldsviks omvärldsanalys
Kort version ges av Johan Eklund

12.40
Huvudtalare: Simon Jaktlund, Surfbukten Östersund
Om att bygga stolthet och framtidstro genom att göra!

13.50
Valbara seminarier och samtalsstationer (30 min)

Samtalsstationer 1: Partnerskapet finns vid en samtalsstation mitt på gröna ytan för att samtala med deltagarna om vad deltagarna vill lyfta fram som prioriterat område under 2019.

Seminarium 2: Örnsköldsviks nya Omvärldsanalys 2019/2020

Samtalsstation 3: Så fungerar Världsklass Örnsköldsvik

Seminarium 4: Samtal ur ett landsbygdsperspektiv om Örnsköldsviks utveckling 

14.30
Beslut om prioriterat område.
Utifrån dagens samtal och inspiration - Vad ska Världsklass fokusera extra på och göra det möjligt att söka utvecklingspengar för under 2019?
Omröstning via Menti.

14.45
Prisutdelning - Årets utvecklingssatsning
Moderatorn presenterar finalisterna för årets utvecklingssatsning. Vinnaren presenteras.

15.00 Avslut

Aktiviteter för barnen

För att fler ska ha möjlighet att delta på Framtidsforum kommer det att finnas barnaktiviteter för barn som kommer i sällskap med vuxen. Små barn behöver ha ha sällskap av vuxen under aktiviteterna.

11.30-12.30
Testa teknik med Komtek

12.45
Dansa och sjung med Smultron och sång

14.00-15.00
Testa teknik med Komtek

Sidan uppdaterades

2019-05-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post