Ny modell får barn och pedagoger att växa

Medan pedagogerna i förskolan arbetar för att ge varje barn möjlighet att lära och utvecklas utifrån just sina behov och förutsättningar, uppstår ibland situationer där det kan vara bra att se ur ett annat perspektiv och prova något nytt. Med Växa-projektet ökar stödet till och kunskapen hos förskolepersonalen.

Läs- och skrivhörna

Läs- och skrivhörna

Under förskolans systematiska kvalitetsarbete har det visat sig att förskollärarna behöver mer stöd och verktyg för att möta alla barns behov. Särskilt i stunder under dagen när det inte flyter på utan det uppstår mer eller mindre problematiska situationer.

Växa-projektet har resulterat i att det nu finns ett stödmaterial som pedagoger i förskolan kan använda för att få vägledning i olika situationer, uppdelat i kategorierna hall, lek, mat, samling, toalett, vårdnadshavarkontakt och övergångar. Varje förskola kan, med stöd i materialet, steg för steg kartlägga olika situationer. Sedan finns en metodbank med praktiska tips och verktyg som till exempel kommunikationskarta, känslokarta, ritprata, bildstöd och mycket mer.

– Materialet är bra för alla i förskolan men kan vara avgörande för vissa. Det är som en kunskapsbank som fortsätter fyllas på. Fokus ligger på att skapa bättre miljöer, inte bara fysiska, utan även när det gäller hur vuxna i förskolan kommunicerar, förbereder och organiserar verksamheten, säger Linda Nordlander, kvalitetsledare.

Projektet är unikt som sådant, men andra kommuner använder sig delvis av samma modell. Metoderna i metodbanken är beprövade och utgår från forskning om till exempel lågaffektivt bemötande (metoder för att hantera problemskapande beteende) och det finns liknande material för grundskolan. I materialet ingår ett spektrum av olika sorters lösningar, tips och råd beroende på situation.

– Det handlar om att ge bättre förutsättningar för barn i problemsituationer. Vi ska få barnen att utvecklas men inte ändra på barnen utan på förskolemiljön. På varje förskola ska personalen kunna granska och analysera miljön och förändra sättet att lösa problem och, med hjälp av materialet, få stöd i det, säger Johan Berglund, biträdande elevhälsochef.

I projektgruppen, som arbetat fram stödmaterialet tillsammans med psykologen Erik Rova från Umeå, ingår två förskolechefer, tre specialpedagoger och fyra förskollärare, samt Linda och Johan. Alla 600 förskollärare och sju specialpedagoger inom förskolan i Örnsköldsvik berörs av Växa-projektet som ännu är i införandefasen.

Uttrycka behov av hjälp

Uttrycka behov av hjälp

Uttrycka känslor

Uttrycka känslor

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidan uppdaterades

2018-11-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Nolaskogs redaktion
Skicka e-post 

eller ring kontaktcenter
0660 - 888 00

Mer information