PLATSVARUMARKET

Verktygslåda

Du är här:

Meny

Aktiviteter och fritid - Activities and leisure

Svenska

Aktiviteter och fritid

Örnsköldsvik är en riktig hockey- och idrottsstad. Men kommunen har också ett varierat kultur- och nöjesliv. Vill du sjunga i kör? Älskar du jazz? Vill du gå på teater? Här finns allt från den intima och lilla scenen till den stora evenemangsarenan. Att friluftsfantasten kan få sitt lystmäte stillat av skidspåren, kanotlederna, slalombackarna och vildmarken behöver vi väl knappast nämna? Örnsköldsvik har utnämnts till Årets Friluftskommun åren 2011, 2015 och 2016.

Restauranger och nöjen
De senaste åren har Örnsköldsvik utvecklats som matstad. Nya restauranger har startats och framgångsrika och erfarna krögare har sökt sig hit. Här finns också gott om evenemang, nöjeshallar och aktiviteter för hela familjen. Umeås kompletterande nöjesliv ligger 50 minuter bort med Botniabanans snabbtåg och ger oss ett totalt utbud som passar de flesta åldrar och smaker.

Läs mer: www.cesam.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inspirerande kulturliv
Örnsköldsvik är en sjungande, dansande och spelande kommun. Grunden är stabil med en kulturskola som är en nationell förebild, liksom två låtskrivarskolor och en musiklinje för studenter som fyllt minst 18 år. Här finns bland annat orkestrar, körer, rockgrupper, folkmusik, jazzklubb, balett, jazzdans och bugg. Höga Kusten kallas även för Konstnärskusten eftersom här finns ett hundratal verksamma konstnärer. Även när det gäller offentlig utsmyckning och hembygdsgårdar spelar Örnsköldsvik i högsta divisionen, bland annat tack vare ett par unika donationer och stiftelser.

Läs mer: www.ornskoldsvik.se/kulturöppnas i nytt fönster

Friluftsliv utöver det vanliga
I Örnsköldsvik finns förutsättningarna för att leva ett gott och aktivt liv där det finns utrymme för fritiden. Här hittar du ett friluftsliv utöver det vanliga och vi arbetar hårt med att tillgängliggöra den fantastiska naturen för alla. Något som gett Örnsköldsvik utmärkelsen Sveriges friluftskommun åren 2011, 2015 och 2016.

Läs mer: www.ornskoldsvik.se/friluftslivöppnas i nytt fönster

Brett och stort föreningsliv
I det breda föreningslivet är engagemanget stort och förmågan att åstadkomma saker tillsammans fantastisk. Cirka 700 föreningar är grundstommen till vårt varierade och levande frilufts-, idrotts- och kulturliv. Via föreningarna lär du snabbt känna andra med liknande intressen – i slalombackarna, på idrottsplatserna, vid brädspelet, på körscenen eller var du nu känner dig mest hemma.

Läs mer: Örnsköldsviks föreningsliv

 

 

British English

Activities and leisure

Örnsköldsvik is a real town of ice hockey and sport. But the municipality also has a varied cultural and entertainment scene. Do you want to sing in a choir? Do you love jazz? Do you want to go to the theatre? There’s everything here from the small, intimate stage to the major events arena. And we hardly need to point out that those who like the open air can make full use of the skiing trails, canoe trails, slalom slopes and the wilderness? Örnsköldsvik has been named Outdoor Municipality of the Year in 2011, 2015 and 2016.

Restaurants and entertainment
In recent years Örnsköldsvik has developed as a culinary venue. New restaurants have opened and successful, experienced restaurateurs have made their way here. There are also plenty of events, amusement arcades and activities here for all the family. There is also the entertainment scene in Umeå, which is only 50 minutes away by high-speed train on the Bothnia Line, giving us an overall offering to suit most ages and tastes.

Find out more: www.cesam.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inspiring cultural scene
Örnsköldsvik is a municipality of song, dance and music. A solid foundation is provided by a school of culture that is a national role model, as well as two schools for songwriters and a music programme for students aged 18 or over. The town plays host to, among others, orchestras, choirs, rock groups, folk music, jazz club, ballet, jazz dancing and Swedish “Bugg”, a variant of the jitterbug. The High Coast is also known as the Artists’ Coast because of the 100 or so artists who are active here. When it comes to public decoration and local heritage sites, Örnsköldsvik is also in the very highest league thanks to a couple of unique donations and foundations.

Find out more: www.ornskoldsvik.se/kulturöppnas i nytt fönster

Outdoor activities that are out of the ordinary
Örnsköldsvik offers all you need to live a healthy, active life with scope for leisure. You’ll find outdoor activities here that are out of the ordinary, and we work hard to make our amazing countryside accessible for all. Work that saw Örnsköldsvik named as Sweden’s Outdoor Municipality of the Year in 2011, 2015 and 2016.

Find out more: www.ornskoldsvik.se/friluftslivöppnas i nytt fönster

Large, varied range of associations
There is a high level of engagement in the vast range of associations, and the ability to come together to achieve things is amazing. Around 700 associations form the core of our varied, vibrant outdoor, sporting and cultural scene. Associations help you to quickly get to know others with similar interests – on the slalom slopes, at sports venues, over board games, in a choir or wherever you feel most at home.

Find out more: Örnsköldsvik’s associationsöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2018-10-18

Sidansvarig: