PLATSVARUMARKET

Verktygslåda

Meny

Bo och leva - Settle and live

Svenska

Bo och leva

Örnsköldsvik är en del av världsarvet Höga Kusten. Här finns allt från tomter med havsutsikt till fina villaområden, lägenheter mitt i stadskärnan och lantliga gårdar. Alternativen är många. Var du än väljer att slå dig ned, kan du ta dig till Örnsköldsviks centrum utan att fastna i ändlösa bilköer. Människors engagemang och handlingskraft gör att det händer saker i stort och smått. Att företag startas, att bostäder byggs, att föreningar drivs och att möjligheterna för fritids- och nöjesliv hela tiden blir större.

En del av Höga Kusten
Örnsköldsvik är en del av världsarvet Höga Kusten med sitt kuperade landskap och sin fantastiska skärgård. Staden ligger vid havet och från Inre hamnen tar du dig direkt ut till den vackra skärgården. Där möts du av öar med kala klippor och badhällar, men även av en skogsbeklädda öar och vita stränder. Även närheten till inlandets natur är påtaglig med fantastiska friluftsmöjligheter i både skog och mark.

Läs mer: www.hogakusten.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närhet i tid – närhet mellan människor
Det handlar inte så mycket om vad Örnsköldsvik är, som vad du blir då du kommer hit. Mår du bra av vacker natur, med skog och hav? Gillar du att grannen hejar? Blir du en gladare förälder då hämtningen på förskolan tar tio minuter i stället för en timme? Då är valet enkelt. Vi kan inte mäta oss med storstadens utbyggda kollektivtrafik, men här finns goda kommunikationer med buss och tåg. Ska du ut i världen tar du enklast flyget från Örnsköldsvik Airport. Till Arlanda tar det en timme – till Kroatien med direktcharter tar det tre.

Valfrihet i boende
Örnsköldsviks stadskärna växer och här byggs både hyres- och bostadsrätter i fantastiska lägen. Vill du bo en bit ifrån stan, men ändå ha tillgång till alla bekvämligheter? Då finns det många orter som ligger inom pendlingsavstånd. Själevad, Bjästa, Bonäset och Gullänget är bra exempel på orter en bit utanför centrala Örnsköldsvik, som erbjuder ett bra serviceutbud. Har du barn? Här finns det gott om barnvänliga områden och Örnsköldsvik räknas till en av de tryggaste platserna i Sverige.

Läs mer: ornskoldsvik.se/flyttahitöppnas i nytt fönster

Människor som ser till att saker händer
En av Örnsköldsviks stora styrkor är människorna. Här finns skaparkraften som gör att det händer saker i stort och smått. Att företag startas, att bostäder byggs, att föreningar drivs och att fritids- och nöjeslivet växer.

 

 

British English

Settle and live

Örnsköldsvik is part of the World Heritage Site known as the High Coast (Höga Kusten). It has everything from plots of land with sea views to wonderful residential areas, apartments in the town centre and farms in the countryside. There are plenty of alternatives. Wherever you choose to settle, you can make your way to the centre of Örnsköldsvik without sitting in endless traffic jams. The drive and engagement of the people means that things happen at all levels. Companies are started up, homes are built, associations are organised and there is an ever-increasing range of opportunities for leisure and entertainment.

Part of the High Coast
Örnsköldsvik is part of the World Heritage site known as the High Coast, with its rolling countryside and amazing archipelago. The town is by the sea, and you can make your way from the Inner Harbour (Inre hamnen) out into the beautiful archipelago, where you encounter islands with sheer cliffs and bathing jetties, as well as wooded islands and white sandy beaches. There is also a tangible proximity to the countryside inland, with amazing opportunities for outdoor activities both in the forest and out in the open.

Find out more: www.hogakusten.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Closeness in time – closeness between people
It’s not so much about Örnsköldsvik, but rather what you become when you come here. Do you enjoy beautiful scenery and being close to forests and the sea? Do you like a sense of community? Would you be happier as a parent if collecting the kids from school took ten minutes instead of an hour? Then the choice is simple. We can’t match the extensive public transport system of the big city, but we do have good bus and train services. If you have to head out into the great wide world, the best way is to fly from Örnsköldsvik Airport. It’s just an hour to Stockholm Arlanda – or three to Croatia by direct charter.

A choice of housing
Örnsköldsvik town centre is growing, with both rental and tenant-owner premises being built in amazing locations. Do you want to live a little out of town, but still have access to all the facilities? There are plenty of places within commuting distance. Själevad, Bjästa, Bonäset and Gullänget are good examples of places a little way from the centre of Örnsköldsvik that offer a good range of services. Do you have children? There are plenty of child-friendly areas here, and Örnsköldsvik is considered to be one of the safest places in Sweden.

Find out more: ornskoldsvik.se/flyttahitöppnas i nytt fönster

People who make sure that things happen
One of Örnsköldsvik’s great strengths is the people. There’s a creative force here that makes things happen on both a big and a small scale. That companies are started up, homes are built, associations are organised and the leisure and entertainment scene thrives.

Sidan uppdaterades

2018-10-18

Sidansvarig: