Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Samverkan med en gedigen bakgrund

Genom centrumbolaget Cesamlänk till annan webbplats drivs ett välorganiserat och strukturerat arbete för utvecklingen av Örnsköldsviks stadskärna. Det är ett framgångsrikt arbete som började redan 1998 och som bygger på en trepartsasmverkan mellan företag/fastighetsägare, kommun och ideell sektor. Framgångsfaktorer i arbetet är stabiliteten, engagemanget coh uthålligheten som mixats med nytänkande. De har bidragit till att staden QM-märkts fyra gånger och att den idag även är Purple Flag-ceritfierad.

Samverkan i Cesam har en gedigen bakgrund. Med sitt sätt att basera verksamheten på gemensamt engagemang, egna initiativ och långsiktighet var den förebild till Vision 2008 - den dåvarande samverkansplattformen för utveckling som gällde hela kommunen och som nu heter Världsklass Örnsköldsvik.

Cesam Centrumlyftet AB

Cesam Centrumlyftet AB ägs till 40 procent vardera av fastighetsägare respektive övriga näringslidkare i kommunen och 20 procent av kommunen. Idag har Cesam ungefär 160 medlemmar i form av butiker, salonger, banker, konsulter, industrier, restauranger, fastighetsägare och kommun - och siktar mot att bli ännu fler.

Organisation

Centrumledaren jobbar direkt mot styrelsen. Under styrelsen finns fem arbetsgrupper: stadsmiljö, marknad, aktivitet, stadsnära turism och långsiktig utveckling. Arbetsgrupperna består av 6-8 peresoner som företräder de olika intressenterna. Arbetet i styrelse och arbetsgrupper sker på ideell basis och med ett stort engagemang mot gemensamma mål.

Cesams hemsidalänk till annan webbplats

CITYINDEX 2020 ÖrnsköldsvikPDF

Sidan uppdaterades

2020-10-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Cesam
Stora torget 2
891 33 Örnsköldsvik

Anette Forsberg
Centrumutvecklare
0660-140 50
072 50 140 50
Skicka e-post: info@cesam.nu

Marlene Jonasson Bolstad
Näringslivsutvecklare
073-050 39 75
Skicka e-post