Du är här:

Regler för politiskt arbete

Avsnittet omfattar dokument som beskriver hur arbetet i kommunfullmäktige, nämnder, samverkansorgan m.m. ska bedrivas.

Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges revisorer

Reglementen för nämnder

Reglementena beskriver de olika nämndernas arbetsuppgifter, arbetsformer, regler för kallelser m.m.
Nämndernas utskott

Övriga reglementen

Samverkansorgan

För att fånga upp behov och särintressen för speciella grupper i samhället finns för närvarande fyra kommunala samrådsgrupper. Dessa träffas ett par gånger om året för att diskutera angelägna frågor.

Politiska partier och förtroendevalda

Sidan uppdaterades

2019-10-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Matti Ohlsson
Sekreterare kommunfullmktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, myndighetsnämnden
0660 - 887 00
Skicka e-post

Marie Westerlund
Sekreterare bildningsnämnden
0660-882 70
Skicka e-post

Inger Nilsson
Sekreterare humanisiska nämnden
0660-887 85
Skicka e-post

Lars Lindström
Sekreterare kultur- och fritidsnämnden
0660-881 19
Skicka e-post

Eva Sandström
Sekreterare omsorgsnämnden
0660-888 55
Skicka e-post

Caroline Jonsson
Sekreterare samhällsbyggnadsnämnden
0660- 884 23
Skicka e-post

Angelica Björn
Sekreterare kostnämnden
Skicka e-post