Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Tillgänglighet och mångfald

Örnsköldsvik ska vara en kommun med lika rättigheter för alla invånare oavsett kulturell och etnisk bakgrund. Kommunen har två viktiga roller, dels att vara ett föredöme som arbetsgivare, dels att genom sina verksamheter främja integration och en fungerande mångfald i samhället.

Mångfald handlar dessutom om att ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Hösten 2015 blev delar av kommunledningsförvaltningens verksamheter HBTQ-certifierade av RFSL. I slutet av 2017 genomfördes även en HBTQ-utbilding för kommunens förtroendevalda. 2018 HBTQ-certifierades bildningsförvaltningens elevhälsoteam. Regnbågsveckan är ett årligt återkommande arrangemang med fokus på ett öppet och fördomsfritt samhälle.

Tillgänglighet handlar bland annat om möjligheten att ta del av kommunens  verksamhet och information och att kommunens lokaler ska vara tillgängliga utifrån olika funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: