Örnsköldsviks kommuns logotyp

Kommunens nämnder och förvaltningar

Kommunens nämnder och förvaltningar

Kommunens nämnder bestämmer om olika ansvarsområden.

Bildningsnämnden har ansvar för skolan.
Dit räknas också förskolor och fritidshem
och kommunens vuxenutbildning.

Omsorgsnämnden och humanistiska nämnden
har ansvar
för att människor som behöver stöd och hjälp får det.
Till exempel hemtjänst för gamla
eller hjälp till familjer som har det besvärligt.

Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer
om gator och parker
och var någon får bygga.
De har också ansvar för miljö och hälsa
och räddningstjänst.

Kultur- och fritidsnämnden bestämmer til exempel
om fritidsgårdar och sporthallar
och bibliotek.

Kommunstyrelsen är ockå en nämnd
fast den kallas styrelse.
Kommunstyrelsen leder kommunens arbete och utveckling
och ansvarar för kommunens ekonomi.

Kommunens förvaltningar

Politikerna i nämnderna bestämmer
hur det ska fungera inom deras ansvarsområde.
Sedan är det de som jobbar på kommunens förvaltningar
som ser till att det blir som politikerna har bestämt.

Bildningsförvaltningen genomför
det som bildningsnämnden har bestämt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför
det som samhällsbyggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden har bestämt.

Välfärdsförvaltningen genomför
det som omsorgsnämnden
och humanistiska nämnden har bestämt.

Kommunledningsförvaltningen och
konsult- och serviceförvaltningen genomför
sådant som kommunstyrelsen har bestämt.