Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklassen och grundskolan
ska bidra till att barn utvecklas,
får kunskap och vill lära sig mer.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en del av grundskolan.
Alla barn i Sverige måste gå i förskoleklass.
Barnen börjar i förskoleklassen
på hösten det år som de fyller 6 år.

I förskoleklassen får barnen lära sig
och utvecklas tillsammans med andra barn
Förskoleklassen har en läroplan
som lägger grund för barnets fortsatta skolgång.

Grundskola

På hösten när barnen fyller 7 år
börjar de i grundskolans första klass.
Alla barn mellan 7 och 15 år
måste gå i grundskolan.
Att gå i grundskolan kostar ingenting.
Skollunchen är också gratis.

I Örnsköldsvik ansvarar kommunen
för de flesta grundskolorna.
Men det finns också 4 friskolor
som föreningar och privata företag driver.
Friskolorna är Gottneskolan och Västanåskolan
och Broskolan och Bäckagårdskolan.


Elever med behov av särskilt stöd

Elevermed funktionsnedsättning ska helst få gå
i en vanlig klass tillsammans med sina kompisar.
För elever som behöver mycket hjälp och träning
finns särskoleklasser.
Särskoleklasserna finns på Ängetskolan och Skärpeskolan.

Modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska
kan få modersmålsundervisning en gång i veckan.
elever som tillhör den finska eller samiska minoriteten
har rätt till modersmålsundervisnig på finska eller samiska.

Kontakt

Här kan du se vilka skolområden som finns.
Du får också kontaktuppgifter till områdets expedition.

Skolor i centrala Örnsköldsvik och området Järved, Alne
Höglidenskolan (åk7-9) och Sörlidenskolan
Telefon 0660-887 55.

Örnsköldskolan
Telefon 0660-880 11.

Järvedskolan och Alneskolan
Telefon 0660-26 54 70.

Skolor i området Arnäsvall, Högland, Gimåt, Gullänget, Kroksta, och Skärpe
Ängetskolan och Skärpeskolan
Telefon 0660-26 52 72.

Höglandskolan
telefon 0660-880 11.

Skolor i området Köpmanholmen,  Bjästa och Sidensjö
Bjästaskolan, Köpmanholmenskolan och Sidensjöskolan
elefon 0660-26 50 24.

Skolor i området Domsjö, Gene, Sund, Svedjeholmen och Hörnett
Domsjöskolan
Telefon 0660-26 54 20.

Hållängetskolan
Telefon 0660-26 50 71.

Sundskolan och Geneskolan
Telefon 0660-26 53 33.

Skolor i området Husum, Banafjäl och Idbyn
Husumskolan, Banafjälskolan och Idbynskolan
Telefon 0660-26 50 71.

Skolor i området Gideå, Björna, Hemling och Trehörningsjö 
Gideåskolan, Björnaskolan, Hemlingskolan och Trehörningsjöskolan 
Telefon 0660-26 54 20.

Skolor i området Haffsta, Överhörnäs, Myckling och Själevad
Själevadskolan, Haffstaskolan och Mycklingskolan
Telefon 0660-26 51 38.

Skolor i området Solberg, Norrflärke, Skorped, Bredbyn, Mellansel och Moliden
Anundsjöskolan, Moskolan, Mellanselskolan,
Norrflärkeskolan och Skorpedskolan
Telefon 0660-26 52 11.