Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Öppen förskola

I Örnsköldsvik finns en öppen förskola.
En öppen förskola är en förskola
där barnen inte behöver ansöka om plats.
Dit är lediga föräldrar välkomna med sina barn
när de själva har lust.

Öppna förskolan är till för barn mellan 0 och 6 år.
På öppna förskolan är de vuxna
tillsammans med sitt barn hela tiden
och deltar i aktiviteter som förskollärarna ordnar.
Det kan vara sång, ramsor och sagor
pyssel och utelek till exempel.

Öppna förskolan i Örnsköldsvik heter Fröja.
Den ligger på Fröjstigen 1
mittemot Skyttis friluftsområde.

Fröja öppna förskola är en del
av familjecentralen i Örnsköldsvik.
I samma hus finns barnavårdscentral
och personal som kan ge råd och stöd
till småbarnsfamiljer och de som väntar barn.

Öppna förskolan är öppen
tisdag, onsdag och torsdag
mellan klockan 08:30 och 13:30.
Du får komma när det passar dig.

Kontakta öppna förskolan

Telefonnumret till Fröja öppna förskola är
073 - 064 64 61.