Ja

Företag och näringsliv
Örnsköldsvik

Välkommen till Örnsköldsviks kommun!

Örnsköldsvik är en företagstät kommun med cirka 6 500 företag inom olika branscher med såväl små och mellanstora lokalägda företag som stora internationellt verksamma exportföretag.

Vårt näringsliv andas framtidstro och skaparkraft. Här finns en utpräglad entreprenörsanda, innovationsförmåga, vilja att utvecklas och att göra det tillsammans med andra. Något som vi som möjliggörare vill ta vara på och bevara.

Tillsammans med våra samarbetspartners från olika näringslivsorganisationer vill vi göra det enkelt för dig som vill starta eget, utveckla din verksamhet eller etablera eller investera i Örnsköldsvik. Likaså om du är extern aktör som vill lägga ett evenemang i Örnsköldsvik.

Vi arbetar också med utveckling av besöksnäring, stads- och landsbygdsfrågor samt kompetensförsörjning.

Läs om några av fördelarna med att verka, etablera och investera i Örnsköldsvik.

%%#6a762a%%accent-1%%

Företag och näringsliv på Facebook