Ja

Grafisk manual

Användningen av platsvarumärkets symbol och bildspråk regleras i denna grafiska manual.

%%#6a762a%%accent-1%%

Symbolen finns i varianterna positiv, negativ och flikar.

Klicka på bilden om du vill förstora den.

Bokstaven I måste nå ända ner till kanten, alternativt landa på en specifik punkt i en bild (markör). Se till att ha en fri yta mellan platssymbolen och ytterkanterna.
Fliken placeras på valfri plats från övre eller nedre kanten. Både platssymbolen och flikarna kan placeras på bilder så länge de framträder tydligt.

Klicka på bilden om du vill förstora den.

Det finns tio olika färger att välja mellan.

Förstora bilden

Klicka på bilden om du vill förstora den.

Här ger vi dig ett antal inspirerande exempel på hur platssymbolen kan användas i olika sammanhang och material. Om du vill ta fram något material, såväl tryckt som digitalt, glöm inte att läsa igenom den grafiska manualen innan du laddar ned det grafiska materialet i materialbanken.

Du kan självklart kombinera platssymbolen med din egen logotyp och grafiska profil.


Annonser - Banners - Vepor

Exempel på hur platssymbolen kan användas i annonser, banners och vepor.

Förstora bilden

Klicka på bilden om du vill förstora den.

Digitala kanaler

Den fria varianten placeras i nederkant av bilder eller bakgrundsplattor. Flikvarianten placeras i över- eller nederkant. Flikarna kan även användas som appsymboler eller som ikoner till Instagram, Facebook och liknande.

Förstora bilden

Klicka på bilden om du vill förstora den.

Platsmarkör

Några exempel på hur platssymbolen används som markör för platsen Örnsköldsvik.

Förstora bilden

Klicka på bilden om du vill förstora den.

Profilmaterial

Nedan visas exempel på utformning av olika profilmaterial.

Förstora bilden

Klicka på bilden om du vill förstora den.

Samprofilering

Tanken med platssymbolen är att det ska kunna användas i många sammanhang och av flera aktörer i samverkan. Nedan visas ett exempel.

Förstora bilden

Klicka på bilden om du vill förstora den.