Ja

Materialbank

I materialbanken kan du ladda ned platssymbolen i olika format, olika bildspel, profilbilder, samt texter på engelska och svenska.

Filmer har vi inte för nedladdning. Men bilder, berättelser, artiklar och filmreportage finns i de digitala kanalerna Inspiration - Flytta hit Länk till annan webbplats., Evolve Länk till annan webbplats. samt Mitt Örnsköldsvik på Instagram Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och YouTube Länk till annan webbplats.. Dessa kan du kan använda om du vill ha underlag för att förmedla den gemensamma bilden av Örnsköldsvik tillsammans med dina egna personliga upplevelser.

%%#6a762a%%accent-1%%

Vi vill att många använder platssymbolen och det material som finns symbolen och material godkänner du villkoren.


Det här får du gärna göra:

Ladda ned och använda materialet under förutsättning att syftet är att marknadsföra eller berätta om platsen Örnsköldsvik t.ex. i samband med rekrytering, eller att locka människor att bo och verka i Örnsköldsvik eller vill berätta om platsen.


Det här får du inte göra:

Använda platssymbolen eller materialet på ett sätt som kan skada varumärket Örnsköldsvik, till exempel i sammanhang relaterade till alkohol, droger, hets mot folkgrupp, mobbning, pornografi eller diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning.


Platssymbolen finns i olika versioner och kan laddas ned i formaten PNG för Office och webb respektive EPS för tryck i Mediaportalen.

1) Symbol positiv och negativ

Förstora bilden

Den positiva varianten används på vita eller ljusa bakgrunder. Den negativa varianten används i första hand på färgade bakgrundsplattor eller bilder. Justera (beskär) det förlängda i:et efter önskemål:

2) Symbol för olika färgplattor respektive vit platta (flik)

Förstora bilden

Här laddar du ned symboler och flikar från mediaportalen

Är ni en förening bakom ett lite större evenemang eller arrangemang, kan ni vara delaktig i arbetet att dela bilden av vårt gemensamma Örnsköldsvik genom att dela #roligareiornskoldsvik. Hashtaggen #roligareornskoldsvik är kopplad till Mitt Örnsköldsviks sociala medier, samt till webbsidorna Inspiration-flyttahit och Fritidstipset. Vill ni exponera hashtaggen med en speciell grafiskt utformning, finns filer att ladda ned.

Förstora bilden

Här laddar du ned hashtags med eller utan flikar från mediaportalen

Det finns ett antal profilbilder som du fritt kan använda för att visa vårt gemensamma Örnsköldsvik.

Här laddar du ned profil- och Teamsbilder för fri användning från mediaportalen

Här kan du läsa om grundprinciperna för Örnsköldsviks kommuns grafiska profil. Den visar hur kommunlogotypen och de grafiska elementen (bård respektive linje) ska användas i information och marknadsföring, i digitalt och tryckt format, samt vilka teckensnitt (typsnitt) vi ska använda. Vi tar även upp i ett avsnitt hur du ska förhålla kommunens profil i relation till den profil platsen Örnsköldsvik har.

Om du är osäker kontakta kommunens kommunikationsavdelning

Använda kommunens logotyp

Logotypen finns i tre versioner. Den dubbelradiga logotypen ska som grundregel alltid användas. Den stående får endast användas vid speciella tillfällen och den liggande logotypen nedan får bara användas i undantagsfall när utrymmet inte tillåter att exponera logotypen på ett tillräckligt bra sätt, t.ex. på en penna, en smal skylt etc.

Logotyperna finns även i svarta och vita versioner. Logotyperna ska användas i flerfärg i första hand.

Den fria ytan kring logotypen ska vara minst som höjden på bokstäverna.

Du får inte integrera förvaltningars och verksamheters namn i kommunens logotyp.

Här laddar du ned Örnsköldsviks kommuns logotyp från mediaportalen

Örnsköldsviks kommuns dubbelradiga logotyp
Material för reklambyråer, tryckerier m.fl.
Dubbelradig logotyp i EPS och PMS Länk till annan webbplats.

Övriga versioner
Angående orginal för de andra versionerna kontakta kommunens kommunikationsavdelning

Typsnitt, Typografi

Typsnitten Roboto respektive Galliard är två öppna typsnitt som är fria för nedladdning. Dessa ska vara nedladdade i samtliga kommunens datorer. De ska användas i annonser och trycksaker, däribland inbjudningar, broschyrer, affischer och annat marknadsföringsmaterial.

1) Grafiskt material med lite textinnehåll
Galliard används framförallt när det är mycket textinnehåll. Om det är lite så går det utmärkt att använda sig endast av Roboto på följande sätt:

Exempel
I rubriktext: Roboto Medium
I brödtext, bildtext: Roboto light
I tabeller: Roboto eller Callibri

2) Annonser och grafiskt material med mycket textinnehåll
När det är mycket textinnehåll så används Roboto i rubriker och Galliard i brödtext t.ex. informationsblad, informationsbroschyrer, tidningar och årsredovisningar.

Exempel
I rubriktext: Roboto Medium
I brödtext, bildtext: Galliard
I tabeller: Roboto eller Calibri

3) Administrationsmaterial
Typsnitten Arial i rubriker och Times New Roman används i brev och andra dokument. Det är det typsnitt som lagts in i mallar för t.ex. brev, blanketter, kallelser och protokoll. Det är ett väl utformat teckensnitt med bra läsbarhet på papper. Textstorleken på löpande text i våra dokument ska vara 13 p.

Grafiska element

Bården och linjen (de grafiska elementen) är det ramverk som håller ihop den grafiska profilen. Dessa används i den externa kommunikationen, det vill säga den som riktar sig till invånare och omvärld.

BÅRD upptill och LINJE nedtill kan vara i valfri färg- dock inte svart. Rubriktypsnittet ska vara samma färg som bården och linjen eller alternativt 100% svart.

LINJEN skapar utrymme för avsändare och kommunlogotypen. Kommunlogotypen ska vara högerställd i det nedre hörnet. Linjen ska inte gå ända ut i kanterna, utan ska sluta cirka 5 mm innanför yttermarginalerna. Linjen kan också användas för att dela upp utrymmet i fler delar. Linjen kan uteslutas om en bild fyller ut hela sidan, dit där linjen skulle skapat avgränsningen. t.ex. när man gör ett broschyromslag.

I t.ex.infoblad eller annonser kan man också använda sig av CIRKEL (100% eller lite genomskinlig) för att tydligt exponera ett datum eller för att ha extra bilder i.

OBS! Undantag vid skyltar. Då ska alltid bård och linje placeras upptill. Linjen ska vara lite kraftigare.

Förstora bilden

Grafiska profilens färger

Olika färger kan användas i de grafiska elementen/bårderna. Den gröna färgen är primärfärgen för kommunen. Färgen kan dock bytas ut beroende på trycksakens/annonsens karaktär. Det är viktigt att färgerna överensstämmer med den grundfärgskala som tagits fram. Det finns 9 sekundärfärger. Det vill säga 10 totalt. Svart är endast en komplementfärg och får inte användas i vare sig bården eller linjen.

 

Förstora bilden

Symboler och illustrationer

Samtliga kommunverksamheter med undantag för några få ska ha vår gemensamma kommunlogotyp som enda avsändare, däribland bolagen och Paradiset. Verksamhetsnamnet ska vara i textform.

En symbol eller illustration kan användas om det behövs för att förstärka ett verksamhetsområde eller tema. Det är dock viktigt att den inte utformas som en logotyp. Det vill säga uppfattas som en avsändare av verksamheten. Symbolen får aldrig stå ensam utan då ska också kommunens logotyp finnas med.

Kommunens logotyp ska alltid placeras i det nedre högra hörnet. I allra möjligaste mån så ska man undvika att placera symbolen och logotypen bredvid varandra.