Ja

Vårt gemensamma platsvarumärke

Varumärkesplattformen bygger på tre viktiga delar som hjälper till att skapa en tydlig
och sann bild av Örnsköldsvik.

 • Personligheten
 • Profilbärarna ringar in det vi ska lyfta fram i vår kommunikation mot omvärlden.
 • Positionen sammanfattar kärnan, en röd tråd, samt visar vad vi vill bli kända för.

De tre nivåerna av ortsnamnet Örnsköldsvik i platssymbolen associerar till de tre profilbärarna, Skaparkraft - Storslagen natur - Gott och aktivt liv.De tre nivåerna skapar tillsammans en unik och organisk form som med det balanserande och flexibla I-et skapar en känsla av ett växande träd som får sin näring ur den skaparkraft som Örnsköldsvik tillsammans genererar.

Örnsköldsviks personlighet

Personligheten beskriver hur vi är. Vi skulle kunna beskriva det i form av följande mänskliga porträtt:

"Min företagsamhet och handlingskraft gör mig till en riktig doer, som med mod och styrka ser till att saker blir gjort. Samtidigt är jag ödmjuk, varm och omtänksam då jag värnar om människor och vill väl. Jag är framåtsträvande och vill gärna lära mig mer och utvecklas. Mitt driv gör att jag gärna tar mig an utmaningar och välkomnar nya saker och människor med stor öppenhet och nyfikenhet. Jag är kreativ, pigg, energisk och gillar att vara aktiv. Jag är också naturlig, jordnära och trygg."


%%#6a762a%%accent-1%%

Profilbärare

1) Skaparkraft
I Örnsköldsvik ser vi till att saker händer och blir gjorda. Vi är snabba i beslut och handling och hjälps åt för åstadkomma det vi vill. Utifrån handlingskraft, kreativitet och mod har ett välmående näringsliv vuxit fram med en mix av drivna entreprenörer och internationella exporterande storföretag. Ett brett kulturliv och aktivt föreningsliv utvecklar platsen genom många människors engagemang. Här finns självförtroende och en framtidstro som göra att man vågar satsa. Viljan att utvecklas är stark och påtaglig och gör Örnsköldsvik till en attraktiv och dynamisk plats.

2) Storslagen natur
Örnsköldsvik är en del av Höga kusten. Här finns både berg, vackra landskap, hav och skärgård med branta klippor som stupar ner mot havet och vikar som slingrar sig in i landskapet. I Örnsköldsvik ger stad, landsbygd och skärgård en spännande mix. Här har naturens krafter skapat en storslagen och varierande natur med fantastiska landskap och sevärda platser såsom Skuleskogens nationalpark, Ulvön och Trysunda. Denna kraft återspeglar sig inte bara i bergen, klipporna, skogen, och landskapet utan återfinns också hos människorna som bor här.


3) Gott och aktivt liv
I Örnsköldsvik finns spännande karriärsmöjligheter i en intressant arbetsmarknadsregion, men även förutsättningarna att kombinera det med ett gott och aktivt liv med tid och utrymme för fritid, nöje och familj. Här finns både den livfulla staden och levande landsbygden med närhet till arbete, skola, barnomsorg, natur och en vacker skärgård, attraktiva boenden och massor aktiviteter inom bland annat friluftsliv, äventyr, kultur och idrott.

Position

Vårt varumärke utgörs av allt det som invånare, näringsliv, besökare och övrig omvärld förknippar med oss. Den här utvecklingskartan visar vad vi vill bevara och utveckla framåt.

Bevara och värna

Delar som vi ska värna om och som genomsyras av vår skaparkraft och handlingskraft är:

 • det jordnära och äkta
 • världsarvet
 • enhelhet och närhet
 • vår mentalitet
 • öppenhet
 • mod och entreprenörsanda


Utveckla

Det vi behöver arbeta med för att utveckla är att:

 • bli ännu mer internationella
  Varumärkesplattformen ska bidra till att förflytta varumärket mer mot det internationella. Vi vill uppfattas som moderna och ha närhet till världen, med vår mångfald av företag, människor och aktiviteter.
 • bli ännu mer dynamiska och spännande
  Visa att Örnsköldsvik är en spännande, kreativ och dynamisk plats att besöka, leva och verka på. Här finns skaparkraft!

 • lyfta fram naturupplevelser
  Lyfta fram det som finns att uppleva i Örnsköldsvik - aktiva upplevelser, fritidsliv mm. Där Höga Kusten och dess natur, skapar massor av möjligheter till olika slags upplevelser.