Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Attraktiva tomter vid Norra handelsområdet anvisas genom tävling

Vy över Norra handelsområdet där markanvisningtväling för fyra tomter pågår fram till 31 oktober.

Fler områden ska växa och bli tillgängliga för utveckling och etablering i kommunen. Örnsköldsviks kommun bjuder in till en markanvisningstävling för exploatering av fyra blivande tomter i Norra handelsområdet. Sista dagen att lämna in förslag är 30 oktober.

De fyra tomterna är mellan cirka 2 000 och 6 000 kvm och ligger belägen efter Returvägen, cirka 2 km nordost om Örnsköldsviks centrum. Området är i dag inte exploaterat och kommer bli en förlängning av befintligt område (Hästmarksvägen) där handel och lättare industri är dominerande. Det finns även planer på en fortsatt utökning norrut för att om möjligt binda samman Norra handelsområdet med Arnäs handelsområde.

-Vi vill skapa goda förutsättningar och på bästa sätt tillgängliggöra mark för företag som vill utveckla eller etablera sin verksamhet i Örnsköldsvik. Vi ser en stor potential för det här området som förlänger Örnsköldsviks handelsområde norrut. Förutom närheten till centrum har området ett bra skyltläge från E4, säger Markus Elfving, fastighetsstrateg, Örnsköldsviks kommun.

Tävlingen vänder sig till exploatörer och företag där kriterier för tidsplan, utformning och verksamhet kommer vara viktiga i urvalet.Vinnarna i tävlingen kommer att få teckna markanvisningsavtal med Örnsköldsviks kommun. Anvisad mark kommer att överlåtas med äganderätt.

Här hittar du handlingar och mer information för att delta i tävlingen.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-10-14

 Kontakta oss

Marcus Elfving
Fastighetsstrateg
0660 - 88430
Skicka e-post