Kommunen söker intressenter för gemensam utveckling av attraktivt hamnområde

Inspirationsskiss Varvskajen

Inspirationsskiss Varvskajen. Illustration: Loverframe AB, Arctic Factory AB

När ett av de mer attraktiva områdena i Örnsköldsviks inre hamn ska bebyggas vill kommunen göra det som ett samverkansprojekt där flera aktörer är engagerade.

Örnsköldsviks kommun bjuder in till exploatering av Varvskajen – ett attraktivt område centralt beläget i stadens inre hamn och med direkt anslutning till stadskärnan. Området omfattar 15 000 m2 och kommunens plan är att flera exploatörer, förslagvis 3-5, ska kunna tilldelas mark men att utbyggnaden ska ske parallellt och i samverkan mellan de olika aktörerna.

– Vi går nu ut med en intresseförfrågan där vi hoppas att flera aktörer kan tillföra olika kvalitéer och i nära dialog med kommunen medverka till att gemensamt forma ett hållbart, tillgängligt och estetiskt tilltalande område. Det är första gången vi prövar denna samverkansmodell och det känns som ett spännande upplägg, säger Marcus Elfving, fastighetsstrateg vid kommunledningsförvaltningen.

Varvskajen är ett av Örnsköldsviks prioriterade utvecklingsområden och ett projekt som kommer att sätta stor prägel på Örnsköldsviks centrum. Kommunen räknar med att kunna ge plats för fem till sex huskroppar som inrymmer en blandning av bostäder i olika upplåtelseformer och även verksamhetslokaler. Visionen är att området ska präglas av en väl genomtänkt arkitektur, klimatsamarta lösningar och en utformning som möjliggör att allmänheten lätt ska kunna utnyttja gångstråk med mera.

Ytterligare information
Marcus Elfving, fastighetsstrateg 070-291 92 12.
Odd Johansson, mark- och planeringschef 072-244 46 74.


Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2019-03-11

 Kontakta oss

Odd Johansson
Mark- och planeringschef
0660 - 88 451
Skicka e-post

Marcus Elfving
Fastighetsstrateg
0660-88 430
Skicka e-post