Nu är det hög tid att lämna in restaurangrapporten!

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att fylla i en restaurangrapport varje år. Restaurangrapporten skickas ut till dig som har ett stadigvarande serveringstillstånd i början av varje år och rapporteringen ska vara gjord senast 1 mars.

Restaurangrapporten kan registreras direkt på Folkhälsomyndighetens hemsida. Använd koden som finns längst upp till höger på restaurangrapporten. Du kan också fylla i blanketten och skicka den till Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna som du lämnar in används av kommunen, länsstyrelsen och folkhälsomyndigheten. De används för tillsyn, uppföljning, statistikbearbetningar och som underlag för beräkning av den årliga avgiften. Uppgifterna omfattas av sekretess.

Aktuelltartikel publicerad av: Therése Häggquist

2019-02-28

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Victoria Söderlind
Alkoholhandläggare

Anna-Karin Hedman
Alkoholhandläggare