Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Örnsköldsvik backar när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet

Fredrik Holmgren, näringslivschef.

Svenskt Näringsliv presenterade den 23 september sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på en enkätundersökning som genomfördes i januari-mars 2020 där Örnsköldsviks kommun tappar placeringar till plats 275 jämfört med fjolårets plats 250.

-Det är olyckligt att vi tappar, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef på Örnsköldsviks kommun. Resultatet visar en försämring bland annat inom service och bemötande och attityder till företagande. Vi vill givetvis förbättra företagens helhetsupplevelse. Satsningen Företagens framgång-Örnsköldsviks framtid är en av de viktiga åtgärder som vid tiden för undersökningen inte hade varit igång länge men som nu vi nu börjar se resultat av.

Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid omfattar ett antal löften varav flera nu har infriats. Ett gäller serviceåtaganden och senast i november 2020 tas beslut om två nya och tre justerade åtaganden. De nya är Företagslotsen och bygglov och de justerade är livsmedelskontroll, serveringstillstånd och enskild avloppsanläggning. Sedan i mars erbjuder kommunen småföretagare kortare betalningstider. För att säkra tillgången på mark för företag som vill utveckla och etablera sin verksamhet i kommunen har över 100 hektar attraktiv mark identifierats. I samverkan med bland annat Handelskammaren kommer detaljplaner för mer än 25 hektar att beställas under oktober 2020.

-Vi sätter stort fokus på att underlätta för våra företagare. Företagsklimatet är en fråga som vi jobbar med tillsammans och där dialog är viktigt, för att stärka det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Fredrik.

I slutet av oktober 2020 påbörjas arbetet att ta fram en Örnsköldsviksmodell för tillväxt och tillsyn. Ett arbete som innefattar samtlig personal som jobbar med tillsyn, tillstånd, samt politiker och representanter från näringslivet. Dessa gemensamma aktiviteter och utbildningar för kommun och företagare ingår i löftet om att kommunen och företagare ska arbeta för att öka förståelsen för varandras verksamheter.

Om rapporten

Svenskt Näringslivs enkätundersökning och rankinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-09-23