Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Ta del av slutkonferens för integrations- och tillväxtprojekt

Nu avrundas det länsgemensamma utvecklingsprojektet ”Integration och tillväxt” med en digital slutkonferens som är öppen för alla intresserade. Projektet har pågått under perioden 2017-2020 med syfte att skapa tillväxt i länets näringsliv genom att ta tillvara den kompetens som finns bland utrikesfödda. Länsstyrelsen har varit projektägare och olika aktörer i hela länet, däribland Örnsköldsviks kommun har medverkat i arbetet.

Projektet avslutas den 18 november med en digital konferens som är öppen för alla intresserade. Där får du ta del av erfarenheter och resultat från olika insatser samt tankar om framtida arbete. Konferensen består av tre olika block om 70 minuter vardera:

  • 09:00 Matchning och lots
  • 10:30 Entreprenörskap och innovation
  • 13:15 Attityder och mångfald

Du kan delta i enstaka eller flera block. Varje block inleds med en kortare introduktion av projektet i stort. Det är gratis att delta.

Anmäl dig till chanette.sjodin@lansstyrelsen.se senast 13 november för information och länk till konferensen. Ange ditt namn och sysselsättning vid anmälan. Alla är varmt välkomna på hela eller delar av dagen!


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-10-26