Växande näringsliv viktigt för politikerna

Den här morgonen bjöd in gäster med särskild inverkan på Örnsköldsvik och vi fick veta mer om deras planer, som påverkar näringslivet, både på kort och lång sikt. Hur ser våra politikers planer för Örnsköldsviks näringsliv ut? Och hur ofta tänker SAS lyfta och landa på Örnsköldsvik Airport?

Kommunalråden Per Nylén (S) och Anna-Belle Strömberg (S) berättade om Örnsköldsviks kommuns nya vision och mål för mandatperioden 2019-2022.
Ett av tre mål innebär ett växande näringsliv som utvecklar nya produkter, upplevelser och tjänster. Vad kan det målet innebära för företagare i Örnsköldsvik?

För ett år sedan började SAS åter flyga mellan Örnsköldsvik och Stockholm efter starka önskemål från både näringslivet i regionen och från fritidsresenärer. Med ett exportinriktat näringsliv beroende av goda flygförbindelser är vi nu nyfikna på de fortsatta trafikförbindelserna till och från Örnsköldsvik Airport.
Camilla Svensson, SAS berättade om planerna och hur tidtabellen kommer se ut framöver.

Sidan uppdaterades

2019-05-15

Sidansvarig: