Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap i skolan

Arbetsmarknadskunskap är ett samverkansprojekt mellan skola och näringsliv som pågått sedan 2013. Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att minska glappet på arbetsmarknaden genom att öka ungas kunskap om sina framtida jobbmöjligheter, att få dem att tänka till och göra medvetna studie- och yrkesval. Vi tror att det ökar möjligheterna för en hållbar kompetensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.

Under 60 intensiva minuter träffar kommunikatörer från Destination Jobb elever i årskurs 7,8 och 9 i grundskolan samt årskurs 1 och 3 på gymnasiet för att prata om var jobben finns och vilka vägar som leder dit. Förutom Arbetsmarknadskunskapsföreläsningen erbjuds även två branschspecifika föreläsningar som lyfter och visar på bredden av olika yrken inom vård samt teknik och energi.

Som ett komplement till skolornas studie- och yrkesvägledning erbjuder kommunikatörerna dessutom utbildning av skolpersonal och medverkar även på föräldramöten.

Sidan uppdaterades

2019-12-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kristin Hägglund
076- 308 80 80

Olof Dahlberg
073-98 68 289