Du är här:

Lots in för individen (LIFI)

Lots in för individen, LIFI, är en kommunövergripande satsning där utgångpunkten är att kommunen ska ha koll på alla unga mellan 16 och 24 år.  Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av  LIFI.

LIFI är inget projekt, utan ska fungera löpande i den ordinarie verksamheten. Målet är att sänka ungdomsarbetslösheten i Örnsköldsvik och att kommunen ska hamna under riksgenomsnittet.

LIFI ska fungera som ett nod mellan de olika aktörer som på något sätt arbetar med unga eller riktar sina aktiviteter till unga, inom kommunens organisation men också andra, exempelvis Arbetsförmedlingen, delar av näringslivet, etcetera..

Bakom satsningen står en styrgrupp med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet, förvaltningschefer och kommundirektören. Alla med beslutsfattande mandat inom respektive verksamhet.

Pågående aktiviteter
Plattform U: Projekt för unga som varken arbetar eller studerar.  Kommunen lämnar in projektansökan till EFS (Europeiska socialfonden) 10 september. Beslut om eventuellt projektstöd ges i december.

En väg in: En mötesplats och en samordning  av aktiviteter och funktioner inom kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer för alla unga 16-24 år. En förstudie är genomförd juni 2015. Beslutsprocessen om hur "En väg in" ska genomföras pågår.

Samverkan näringsliv och skola: Det handlar i huvudsak om att väcka intresse och studiemotivation  kring matematik och teknik. Näringslivet deltar i undervisningen och är en del av skolans verksamhetsplan.

Sidan uppdaterades

2019-02-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Magnus Haglund
kommundirektör
0660 - 883 00
Skicka e-post

Birgitta Torgrimson
utvecklingsstrateg
0660 - 889 51
Skicka e-post