Försäljning av receptfria läkemedel

Anmälan

För att få sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Vid förändringar i verksamheten, t.ex. ändrade kontaktuppgifter, måste du göra en ändringsanmälan till Läkemedelsverket. Likaså om du vill sluta sälja läkemedel. Blanketter för det finns på Läkemedelsverkets webbplats  www.lakemedelsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egenkontrollprogram

Innan du kan påbörja försäljningen måste du utforma ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering. Beskrivning av vilka instruktioner som minst måste finnas i egenkontrollprogrammet finns i de föreskrifter som Läkemedelsverket har tagit fram.

Inköp

Läkemedel ska köpas in från en leverantör som har partihandelstillstånd för läkemedel. Det är inte tillåtet att köpa läkemedel på ett apotek eller i en annan butik och sälja dessa vidare. Läkemedlen ska ha svensk märkning och vara godkända för försäljning utanför apotek. Läkemedelsverket har en lista över godkända läkemedel.

18-årsgräns

Receptfria läkemedel får bara säljas till kunder som har fyllt 18 år. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll. Nikotinläkemedel får inte säljas om man kan misstänka att läkemedlet ska lämnas vidare (langas) till någon som inte har fyllt 18 år. I butiken ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt om 18-årsgränsen. Om du säljer nikotinläkemedel ska det också finnas en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.

Exponering och förvaring

Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Syftet är att förhindra att någon obehörig ska komma över läkemedlen eller att någon öppnar förpackningen, tar eller förstör läkemedlet eller tar bipacksedeln. Läkemedel måste förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel. Det ska vara tydligt för kunden vilka produkter som är läkemedel. Lättast visar det genom skyltning.

Tillsyn och avgifter

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och tar ut en tillsynsavgift per kalenderår.
Kommunen har ett kontrollansvar och har rätt att ta betalt för sin kontroll. Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll meddelar de Läkemedelsverket som har befogenheter att vidta åtgärder för att handlaren ska rätta sig. Läkemedelsverket har dessutom rätt att inspektera de verksamheter som säljer läkemedel.

Rapportera försäljning

Du ska rapportera hur mycket läkemedel som säljs i din butik. Mer information om det finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Vid frågor kontakta kommunens alkoholhandläggare.

Sidan uppdaterades

2019-03-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Minna Kraatari
Miljöinspektör

Eva Sundqvist
Miljöinspektör

Mer information