Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Riktlinjer för serveringstillstånd

En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Alkoholförordningen (2010:1636) innehåller föreskrifter som ansluter till alkohollagen. Folkhälsomyndigheten är från och med den 1 januari 2014 den centrala myndighet som har ansvar för efterlevnaden av alkohollagen och anslutande föreskrifter. Länsstyrelsen har tillsyn inom länet och ska också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. Kommunen handlägger ärenden om serveringstillstånd och utövar tillsammans med polismyndigheten tillsyn över servering av alkoholdrycker.

Av 8 kap 9 § alkohollagen framgår att: 
Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. 

Kommunens tillståndsprövning baseras på vad som anges i alkohollagen och kompletterande föreskrifter. Dessa riktlinjer är ett komplement till alkohollagens regler. Riktlinjerna utgör en vägledning för om kommunen kan ge tillstånd för viss verksamhet. Avsikten med riktlinjerna är även att åstadkomma en likabehandling av ansökningar om serveringstillstånd inom kommunen.

Örnsköldsviks kommun vill i dialog och samverkan med restaurangbransch och berörda myndigheter verka för en bra restaurangmiljö som präglas av en ansvarsfull alkoholhantering och en sund konkurrenssituation.

Sidan uppdaterades

2019-03-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Viktoria Söderlind
Alkoholhandläggare

Anna-Karin Hedman
Alkoholhandläggare

Telefontid
Tisdag, Onsdag och Fredag
kl. 9:00-11:00