Örnsköldsviks kommuns logotyp

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i de ärenden som kommunfullmäktige fattar beslut om och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, samt fattar egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden.

Kommunstyreslen har 15 ledamöter och 15 ersättare. Så här många platser (mandat) har respektive parti under nuvarande mandatperiod som sträcker sg fram till 14 oktober 2022:

● Socialdemokraterna 7 mandat
● Centerpartiet 3 mandat
● Moderaterna 2 mandat
● Kristdemokraterna 1 mandat
● Vänsterpartiet 1 mandat
● Sverigedemokraterna 1 mandat

Kommunstyrelsen har tre utskott bestående av förtroendevalda: arbetsutskottet, förhandlingsdelegationen och ekonomiberedningen. Utskotten har till uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen styr kommunledningsförvaltningen och konsult- och serviceförvaltningen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)