Länk till startsidan

Ekonomi och budget

Bra att veta

Kommunfullmäktige har fastställt två ekonomiska mål för mandatperioden 2019-2022 för kommunen:

  • Resultatet för kommunen ska uppgå till minst +2 % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden.
  • Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska max uppgå till 930 miljoner kronor.

Under 2021 har kommunfullmäktige också fastställt ett ekonomiskt mål för resterande tid av mandatperioden för den kommunala koncernen.

  • Resultatet för den kommunala koncernen ska uppgå till minst +4 % av skatteintäkter och statsbidrag för åren 2021 och 2022.

Skattesats

Alla medborgare som är skrivna i kommunen 1 november bidrar till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag nästkommande år.

Skattesatsen i Örnsköldsvik är 34,00 procent år 2022, fördelat på 22,71 procent i kommunal skatt och 11,29 procent till Region Västernorrland.

Du betalar skatt till stat, kommun och region, baserat på hur mycket du tjänar. Utöver det, betalar du en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Är du medlem i en församling betalar du också en kyrkoavgift.

Kontakt

Mikael Öhrling

Ekonomidirektör

Telefon: 0660-881 71

E-post: mikael.ohrling@ornskoldsvik.se