Örnsköldsviks kommuns logotyp

Kommunens logotyp

Örnsköldsviks kommuns logotyp finns i tre versioner

Dubbelradig logotyp

Den dubbelradiga logotypen ska användas i de flesta sammanhang. Endast i undantagsfall kan de övriga logotyperna användas. Logotypen måste vara tillräckligt stor så att örnen och skölden i vapnet går att urskilja i trycket.

Stående logotyp

Den stående logotypen ska bara användas i undantagsfall när logotypen ska vara liten och detaljerna i vapnet inte framträder tydligt med den liggande eller dubbelradiga logotypen, t.ex. när logotypen ska broderas på tyg.

Liggande logotyp

Den liggande logotypen ska bara användas i undantagsfall när utrymmet inte tillåter att exponera den dubbelradiga logotypen på ett tillräckligt bra sätt – om utrymmet är brett i sidled men smalt i höjdled, t.ex. penna, en avlång skylt etc. Tänk på att logotypen måste vara tillräckligt stor så att örnen och skölden i vapnet går att urskilja i trycket.

Fri yta runt logotypen

Grundprincipen är att det ska finnas en frizon runt kommunlogotypen. Inga grafiska element, som texter, ramar, bilder m.m., får förekomma innanför frizonen. Kommunlogotypen får inte döljas eller vara en del i ett större mönster. Den fria ytan kring logotypen ska vara minst som höjden på bokstäverna.

Logotypen får inte förvanskas

Du får inte förvanska eller förvränga logotypen på något sätt. Se till att logotypen behåller sina proportioner i höjd och sidled.

Färger
Logotypen innehåller tre färger förutom svart: blå, grå/silver och gul/guld. Här är färganvisningarna för dessa:

CMYK:
BLÅ: 100 % cyan, 43 % magenta
GRÅ: 15 % svart
GUL: 11 % cyan, 20 % magenta, 70 % gul

PMS:
BLÅ: 300
SILVER: 877
GULD: 871

RGB:
BLÅ: R 25, G 106, B 174
GRÅ: R 226, G 226, B 226
GUL: R 226, G 198, B 91

När det inte fungerar optimalt att använda logotypen i färg, vid enfärgstryck eller utskrifter i svart-vitt kan du använda en svart eller vit logotyp.

Även den stående och liggande logotypen finns i svart och vitt.

Kontakt

Sven Alveryd

Marknadsföringsansvarig

Telefon: 0660-887 16

E-post: sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)