Örnsköldsviks kommuns logotyp

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för samråd och information mellan Örnsköldsviks kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen. Rådet arbetar utifrån en årsplanering där ett antal prioriterade sakområden sållats fram vid ett öppet samråd.

Pensionärsrådets sammansättning

Kommunala pensionärsrådet består av fem representanter från kommunens nämnder och styrelser samt tio lokala representanter för följande pensionärsorganisationer:

  • Pensionärernas riksorganisation har fem ledamöter.
  • SPF Seniorerna har två ledamöter.
  • Svenska kommunalpensionärers förbund har två ledamöter.
  • Riksförbundet Pensionärs Gemenskap har en ledamot.

För respektive organisation finns en eller flera ersättare utsedda. Ersättarna deltar endast i sammanträde då ordinarie ledamot är frånvarande.

Sammanträdesdagar

24 februari
12 maj
25 augusti
24 november

Öppet samråd 3 mars.

Kontakt

Carolina Sondell

Ordförande kommunala pensionärsrådet

Telefon: 0660-881 53

E-post: carolina.a.sondell@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)