Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kommunala pensionärsrådet

Bra att veta

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för samråd och information mellan Örnsköldsviks kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen. Rådet arbetar utifrån en årsplanering där ett antal prioriterade sakområden sållats fram vid ett öppet samråd.

Pensionärsrådets sammansättning

Kommunala pensionärsrådet består av fem representanter från kommunens nämnder och styrelser samt tio lokala representanter för följande pensionärsorganisationer:

  • Pensionärernas riksorganisation har fem ledamöter.
  • SPF Seniorerna har två ledamöter.
  • Svenska kommunalpensionärers förbund har två ledamöter.
  • Riksförbundet Pensionärs Gemenskap har en ledamot.

För respektive organisation finns en eller flera ersättare utsedda. Ersättarna deltar endast i sammanträde då ordinarie ledamot är frånvarande.

Sammanträdesdagar

24 februari
12 maj
25 augusti
24 november

Öppet samråd 3 mars.

Kontakt

Carolina Sondell

Ordförande kommunala pensionärsrådet

Telefon: 0660-881 53

E-post: carolina.a.sondell@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)