Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Överförmyndaren

Överförmyndaren i Örnsköldsvik ingår i Umeåregionens överförmyndarenhet men har ett kontor i Örnsköldsvik

Överförmyndarens uppgift är att, med stöd av bestämmelser i föräldrabalken, utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt att ge tillstånd till rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Även överförmyndarens verksamhet kontrolleras. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och gör inspektioner hos kommunens överförmyndare.

Se överförmyndarnämndens protokoll och föredragningslistor. Länk till annan webbplats.