Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Färdtjänst

Bra att veta

Du som är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun och har en funktionsnedsättning och inte kan resa på egen hand kan ansöka om färdtjänst hos kommunen. Färdtjänstresor får användas för resor till och från arbete samt resor under din fritid, inom Örnsköldsviks kommun. Färdtjänst beviljas antingen tills vidare eller tidsbegränsat.

För att få använda färdtjänst måste din funktionsnedsättning vara mer än tillfällig. I de flesta fall behöver du lämna in ett läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning. Du är själv ansvarig för att skaffa detta utlåtande. Om du har en pågående kontakt inom sjukvården så kan utlåtande även utfärdas av sjukgymnast, arbetsterapeut eller sjuksköterska. När du reser med färdtjänst samordnas resorna så långt det är möjligt. Ansökan om färdtjänst kan ta upp till sex veckor. Vid semestrar kan väntetiden vara längre.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är avsedd för dig som ha en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer eller inte kan resa utan ledsagare. För att beviljas riksfärdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som du haft i minst tolv månader. Riksfärdtjänst får användas för resor under din fritid. Du ska vara folkbokförd i Örnsköldsviks kommun för att ansöka om riksfärdtjänst. Du behöver ansöka minst fem veckor före önskad avresedag. Inför storhelger, samt perioden juni-augusti, bör du lämna in din ansökan ännu tidigare. Läkarutlåtande krävs vid förstagångsansökan samt på begäran av färdtjänsthandläggare. Riksfärdtjänst beviljas inte på grund av att det saknas allmänna kommunikationer.

Överklaga beslut

Om du får avslag på ansökan om färdtjänst kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten i Härnösand.

Kontakt

Färdtjänst

E-post: fardtjanst@ornskoldsvik.se

Kontakta handläggare via kontaktcenter

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)