Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Integrationsstödjare

För dig som kommer som nyanländ med barn kan det vara mycket nytt att sätta sig in i när det gäller verksamheten inom förskola och skola. På Flerspråkigt centrum finns integrationsstödjare som arbetar för att underlätta och stödja dialogen mellan din familj och förskolan eller skolan under de första åren. De hjälper också till att skapa förståelse mellan olika kulturer.

Integrationsstödjarens uppdrag

  • Informera om det svenska skolsystemet.
  • Delta vid samtal i förskolan/skolan som rör barns utveckling och lärande.
  • Ge förklaring på modersmålet om förskolans/skolans pedagogiska arbete och rutiner.
  • Vara en resurs och stödja familjen i praktiska frågor.