Återbruket renodlas mot arbetslivsinriktad rehabilitering

Återbruket i Bjästa och Bredbyn, är kommunala verksamheter med syfte att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering för de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tanken är att individerna ska arbetsträna eller ha praktik i en begränsad tid för att därefter slussas ut mot den öppna arbetsmarknaden. Men över tid har Återbruket även tagit emot och skapat sysselsättning för individer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS.

I takt med att samhällets behov har förändrats har Återbruket börjat renodla sin verksamhet mot att enbart bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering. Anledningen till att kommunen nu påbörjat denna process har sin grund i en samhällsutveckling där allt fler står långt ifrån arbetsmarknaden, vilket bland annat har lett till en ökning av antalet individer med behov av försörjningsstöd. Detta gör att verksamheterna behöver anpassas för att tillgodose dessa individers behov av stöd för att komma ut i arbete.

– Att frigöra platser på Återbruken och att hitta andra lösningar för de som idag har beslut om daglig verksamheten enligt LSS är en kombination av aktiviteter för att tillgodose flera olika målgruppers behov. Vi är medvetna om att denna omställning påverkar och berör människor. Vår ambition är dock att finna meningsfulla och individanpassade lösningar för de som nu behöver lämna Återbruket. Viktigt att poängtera är att ingen kommer att behöva sluta på Återbruket förrän vi kan erbjuda den personen en ny daglig verksamhet, säger Linda Mikaelsson, avdelningschef LSS.

Berörda deltagare inom LSS och deras anhöriga har fått information om den omställningsprocess som nyligen påbörjats. Nästa steg blir en dialog med alla som berörs för att kartlägga deras behov och önskemål för att därefter försöka matcha ihop detta med befintliga dagliga verksamheter. Eventuellt behöver även nya dagliga verksamheter tillskapas.

– Vi kommer att göra vårt yttersta för att individanpassa den dagliga verksamheten för dessa individer så långt det är möjligt, precis som vi alltid gör, avslutar Linda Mikaelsson.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-04-18

 Kontakta oss

Linda Mikaelsson
Avdelningschef LSS
0660 - 882 21