Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gemensam satsning med ungas psykiska hälsa i fokus

Stress och psykisk ohälsa i gruppen barn och unga mellan 10 och 24 år har nästan fördubblats under en tioårsperiod, enligt Socialstyrelsen. En utveckling som även avspeglas bland de ungdomar och unga vuxna som besöker Ungdomsmottagningen och Samtalsbyrån i Örnsköldsvik. Där har man nu gjort gemensam sak för att försöka vända trenden och erbjuder kommunens unga en kurs inriktad på stresshantering och psykiskt välmående.

Kursen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa” är gratis och riktar sig till unga från 16 år. Under fyra kurstillfällen får deltagarna bland annat reflektera kring frågor om stress i vardagen, hur kroppen påverkas och prioriteringar i livet. Kursstarten är planerad till 5 november, som också är startdatum för den årliga psykeveckan i Örnsköldsvik.

Mer uppgifter om kursinnehåll och kontaktuppgifter för information och anmälan hittar du på Samtalsbyråns webbplats.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-10-24