Information från omsorgsnämnden 12 juni

Omsorgsnämnden gav vid sammanträdet 12 juni välfärdsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för eventuellt senare beslut om att avveckla verksamheten vid Sörängets servicehus samt den gamla delen av vård- och omsorgsboendet Björnaborg.

De underlag för beslut som förvaltningen ska ta fram ska dels innehålla risk- och konsekvensanalyser, dels handlingsplaner och aktiviteter. Inför eventuellt beslut om avveckling av Björnaborgs äldre del ska även en landsbygdssäkring upprättas med fokus på ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser för landsbygden.

Förslaget att avveckla Sörängets servicehus ligger i linje med den lokalresursutredning som omsorgsnämnden antagit för perioden 2019-2023. Servicehusen är inte funktionella utifrån dagens behov. Inriktningen är att Sörängets servicehus istället omvandlas till trygghetsboende.

Motiv till att påbörja en avveckling av den gamla delen av Björnaborg är bland annat att lägenheterna inte lever upp till dagens krav på vare sig tillgänglighet för de boende eller arbetsmiljö för personalen. De aktuella lägenheterna saknar samtliga dusch och har små och trånga toalettutrymmen.

Omsorgsnämnden kommer att fatta beslut om respektive verksamhet under hösten 2019.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-06-12

 Kontakta oss

Anna Sundberg
ordförande omsorgsnämnden, 0660-882 20

Katarina Jensstad
chef välfärdsförvaltningen,
0660-882 19