Konsumentvägledaren informerar om prismärkning

Kommunens konsumentvägledare får en del frågor och synpunkter gällande bristande prismärkning och vill därför inför julhandeln informera om näringsidkarnas skyldighet att prismärka de varor som marknadsförs till konsumenterna.

Som konsument har du rätt att se priset på de varor som butikerna visar upp i sina skyltfönster. Allt som ingår i butikens sortiment och som används som skyltning i butiksfönster ska vara prismärkt. Är det tjänster som marknadsförs ska priset finnas även för dessa, om det finns ett pris.

– Vi har noterat att det finns ett antal butiker som följer lagen om prisinformation och kraven på prismärkning på ett utmärkt sätt. Men det finns också butiker som inte anger priserna på det som marknadsförs i butikens skyltfönster. Otydliga eller obefintliga prisuppgifter gör det svårt för konsumenterna att göra medvetna och väl avvägda val. Är varan däremot prismärkt är det lättare för konsumenten att bedöma om det är en lämplig vara, utan att behöva gå in i butiken och fråga om priset, säger konsumentvägledare Inger Edin.

Det är Konsumentverket som har ansvar för tillsynen när det gäller reglerna om prisinformation. Bestämmelserna finns i prisinformationslagen (2004:347) samt i Konsumentverkets föreskrift om prisinformation, KOVFS 2012:1.

– Värt att notera är också att en ny undersökning från Konsumentverket visar att misslyckade köp av varor och tjänster kostar svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen. En hisnande hög summa, mer än den budgeterade kostnaden för försvaret under 2018. Till grund för beräkningarna ligger en konsumentundersökning med över 4 000 deltagare mellan 18 och 75 år. Den samlade konsumentskadan motsvarar ungefär 7 000 kronor per vuxen person och år avslutar Inger Edin.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-11-29

 Kontakta oss

Inger Edin
Konsumentvägledare
0660 - 882 12
Skicka e-post

Mer information