Återbruket

Återbruket är en arbetslivsinriktad rehabilitering under avdelning Arbetsmarknad och Integration, Örnsköldsviks kommun. Till Återbruket kommer personer som är i behov av individuellt stöd riktat mot arbetsmarknaden eller som har beslut om daglig sysselsättning. Verksamheterna ligger i Bjästa och Bredbyn och kännetecknas av sitt återvinningsarbete/miljöarbete. Båda verksamheterna är miljöcertifierade enligt ISO 14 001:2004.

Målsättning

Aktiviteterna inom verksamheterna ska motivera, inspirera och utveckla varje deltagare till att gå vidare mot studier, sysselsättning eller ett arbete. Exempel på arbetsuppgifter är demontering och sortering av elektronikavfall.

Flera aktörer i samverkan

Verksamheten är kommunal och har ett avtal med El-kretsen AB gällande förbehandling av diverse elektronik. Samverkan sker med Landsting, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och LSS-verksamheten daglig verksamhet.

Metod

Arbetet bygger på fyra ben:

  • individualiserat stöd och mångfald av insatser
  • arbetsinriktning
  • samverkan/social interaktion
  • språkträning/praktik

Återbruket arbetar så här

Till Återbruket kommer man via bistånd eller via Arbetsförmedlingen.

Återbruket i Bjästa har ca 50 platser och Återbruket Bredbyn har 18 platser. Inskrivningstiden varierar utifrån individuella behov.

Handläggare och coacher som arbetar inom verksamheten har en varierad kompetens för att på bästa sätt möta deltagarnas behov.  Genomförandeplaner med regelbunden uppföljning av olika mål är en viktig del i rehabiliteringen. Återbruket Bjästa har även platser för ungdomar med sommarjobb, tre veckor per person.

Sidan uppdaterades

2019-01-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss