Du är här:

Återbruket i Bjästa och Bredbyn

Återbruket

Verksamheterna finns i Bjästa och Bredbyn och kännetecknas av sitt återvinnings- och miljöarbete.

Återbruket är en arbetslivsinriktad rehabilitering som jobbar med miljöåtervinning. Verksamheten demonterar och sorterar elavfall, återvinner metaller och plockar bort miljöfarliga komponenter. Detta för att minska miljöbelastningen och resursuttaget. Miljöpolicyn uttrycker målen med miljöarbetet.

Återbruket ska:

  • Arbeta systematiskt och målinriktat för ständiga förbättringar.
  • Uppfylla lagar och krav som berör verksamheten.
  • Kontinuerligt utbilda och informera personal/deltagare i vårt miljöarbete.
  • Utnyttja resurser och energi effektivt genom att ha en fungerande verksamhetsplanering.

Båda verksamheterna är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Ca 350 ton per år demonteras på Återbruken i Bjästa och Bredbyn.

Återbruket

Sidan uppdaterades

2019-06-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Mikael Byström
Enhetschef
070-191 83 05
Skicka e-post

Besöksadress

Återbruket i Bjästa
Nätragatan 43
Tfn: 0660-22 00 11

Återbruket i Bredbyn
Junselevägen 19
0661-107 55