Föräldraskap

Det kan ibland vara svårt att vara förälder. Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ta hand om sitt barn på ett tillräckligt bra sätt. Missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa kan göra det omöjligt att förstå sitt barns behov. En annan orsak kan vara att föräldrar är så upptagna och stressade av egna problem att det inte finns plats för barnets behov.

Av olika anledningar förmår inte föräldern sådana saker som att ge sitt barn tillräckligt med mat, närhet och kärlek eller hjälpa det iväg till skolan när det är morgon.

Det allvarliga behöver inte vara vad som sker vid ett speciellt tillfälle, utan att barnet under en längre period inte blir väl omhändertaget. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn. Om du anar eller vet att ett barn i din närhet lever så här, ska du anmäla det till socialtjänsten.

Källa: BRIS, barnperspektivet.se

Sidan uppdaterades

2019-01-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Elevhälsan
på den skola du tillhör, för stöd och råd om hur du kan gå vidare

Mottagningsgruppen
för rådgivning, stöd eller anmälan

Barn, ungdom och familjeteamet
för familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år

Nätverk för barn till föräldrar med psykisk ohälsa
Katarina Jännhult, 0660-575 48

Mer information

1177 Bristande föräldraskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS om brister i omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - mötesplats på nätet för dig som har en psykiskt sjuk förälder