Du är här:

Stöd för arbetslösa

Arbetslösa personer som behöver öka sina möjligheter till en anställning på arbetsmarknaden kan erbjudas individuellt anpassat stöd. Vägen dit går genom arbetsmarknadsåtgärder som jobb- och utvecklingsgarantin, anställningsstöd, lönebidrag, offentligt skyddat arbete, m.fl. insatser. Det innebär en möjlighet att pröva och visa sin förmåga en tid och att utvecklas.

Arbetsplatser med hänsyn till arbetstagarens förmåga

Förutom att bereda arbetslösa sysselsättning inom den ordinarie verksamheten förfogar kommunen också över arbetsplatser där arbete av varierande svårighet utförs, helt i takt med arbetstagarens förmåga. Dessa arbetsplatser utför tjänster och tillverkning med god kvalitet:

Startpunkten vänder sig till långtidsarbetslösa som har försörjningsstöd eller rehabiliteringsersättning. På Startpunkten får de inskrivna bl a lära sig renovera möbler, sy och laga mat. Startpunkten samarbetar även med Må återvinningscentral för ökat återbruk av gods.

Återbruket erbjuder rehabilitering och arbetsträning för människor med funktionsnedsättning. Återbruket gör dessutom en konkret insats för miljön. På arbetsplatsen utförs demonteringsarbeten och återvinning av hemelektronik.

Sidan uppdaterades

2019-06-18

Sidansvarig: