Du är här:

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Familjehem

Många barn har behov av att placeras i familjehem. Vill du göra en insats?

Vad är ett familjehem?
Ett familjehem är en helt vanlig familj som på uppdrag av socialnämnden låter ett barn eller ungdom flytta in och leva tillsammans med familjen. En familjehemsplacering kan pågå under en kortare eller längre period, allt ifrån några månader till flera år eller i vissa fall tills barnet blir vuxet. Oavsett hur länge ett barn bor i ett familjehem är det viktigt att barnet får behålla kontakten med sitt biologiska nätverk. Det långsiktiga målet med familjehemsplaceringar är att barnet ska återförenas med sin familj.

Orsaken till att barn och ungdomar behöver bo i familjehem är att de av olika anledningar inte har en fungerande hemsituation. Det kan bero på att föräldrarna är sjuka eller att det finns en relationsproblematik, missbruk eller andra svårigheter i familjen.

Vem kan bli familjehem?
Att vara familjehem är en viktig uppgift som involverar hela familjen, även de egna barnen. Därför är det viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem. Det kan bli ett långsiktigt åtagande.

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om man är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att man som familjehem kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i. Familjen måste också ha tid och ork för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för barn och unga.

Hur blir man familjehem?
Kontakta oss, förslagsvis genom webformuläret längre ner på sidan eller via telefon. Efter den första kontakten inleder vi en utredning som består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller. Syftet med utredningen är att lära känna er och undersöka om ni är lämpliga som familjehem. Tillsammans funderar vi över vilket barn som er familj bäst kan hjälpa.

Stöd under uppdraget
Som familjehem i Örnsköldsviks kommun tilldelas man en egen familjehemssekreterare att vända sig till när det gäller frågor som rör uppdraget. Familjehemssekreteraren deltar vid regelbundna uppföljningsmöten i familjehemmet tillsammans med barnets socialsekreterare. Alla nya familjehem erbjuds tre mentorssamtal med ett erfaret familjehem.

Ekonomisk ersättning
Familjehem får ekonomisk ersättning som är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel, vilka följer gällande rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt, samt sjukpenning- och pensionsgrundande.

Omkostnadsdelen ska täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs både av en åldersbaserad grundkostnad och tilläggskostnader som beräknas individuellt i varje fall.

Kontaktfamilj och kontaktperson

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj är, precis som ett familjehem, en helt vanlig familj som får i uppdrag att låta ett annat barn eller ungdom bo hos sig i kortare perioder. Även en kontaktfamilj ska utredas innan ett uppdrag kan påbörjas. Kontaktfamiljen får ersättning i form av arvode och omkostnad, på samma sätt som ett familjehem.

Barn och ungdomar kan beviljas kontaktfamilj av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker hjälp. Kontaktfamiljens uppdrag är att ge stimulans och stöd utifrån det aktuella barnets specifika behov. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen en eller ett par helger i månaden.

Kontaktperson
En kontaktperson är en medmänniska som har tid och möjlighet att engagera sig i en annan människa. Det är viktigt att du är en trygg och stabil person som har fyllt 18 år.

Som kontaktperson träffar man ett barn, ungdom eller vuxen en eller flera gånger i veckan. Man träffas och gör något tillsammans, t.ex. promenader, fikar, utflykter, teater eller kanske en idrottmatch. En viktig uppgift kan vara att bryta den enskildes isolering genom gemenskap, hjälp till fritidverksamhet, samt ge råd och stöd i vardagssituationer. Som kontaktperson får man en viss ekonomiskersättning i form av arvode och omkostnad. Ersättningen kan variera utifrån omfattning och hur krävande uppdraget bedömning vara.

Familjeberättelser
I socialstyrelsens familjeberättelser möter du personer som gör en insats för barn på olika sätt. Läs mer om hur du kan hjälpa ett barn eller ungdom och anmäla ditt intresse. Du finner mer information genom att klicka dig vidare på bilden nedan.

Bli familjehem, kontaktfamilj, eller kontaktperson

Är du eller din familj intresserad av att hjälpa ett barn eller ungdom, på kort eller lång sikt? Anmäl ditt intresse via intresseanmälan nedan eller hör av er till oss inom rekryteringsgruppen.

Jag/vi är intresserad av att bli * (obligatorisk)Sidan uppdaterades

2019-09-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Rekryteringsgruppen
Skicka e-post

Margaretha Blomgren
Familjehem
0660-882 36
070-190 89 70

Karin Forslund
Familjehem
0660-26 51 39
073-270 75 22

Kristina Rundkvist
Kontaktfamiljer
0660-880 92
072-246 12 16

Kristina Jensstad
Kontaktpersoner LSS, Ledsagare, Avlösare och Stödfamilj LSS
0660-886 64
070-306 24 38

Lisbeth Wallin
Kontaktpersoner LSS, Ledsagare, Avlösare och Stödfamilj LSS
0660-886 01
070-370 57 16

Annica Lindqvist
Kontaktpersoner SoL
0660-881 89
073-275 45 76

Ann-Sofie Lundbäck
Kontaktpersoner SoL
0660-886 14
073-043 35 51