Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats för personer som behöver miljöombyte och rekreation och för att närstående ska få möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse har inte syftet att tillgodose behovet av tillsyn för att förälder ska kunna arbeta.

Korttidsvistelse kan ges både regelbundet och i akuta situationer.

Korttidsvistelse ska kunna ordnas i korttidshem eller i en stödfamilj. För att vistas på korttidshem eller hos en stödfamilj måste du först få ett beslut hos kommunens LSS-handläggare

Kommunen kan erbjuda korttidsvistelse på korttidshem för funktionshindrade på följande platser: Gästis och Skogsgatan

Sidan uppdaterades

2019-05-23

Sidansvarig: