Du är här:

Tillgänglighetsråd

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2015 att ändra rådets namn till Tillgänglighetsråd, som bedöms vara ett ändamålsenligare namn på vad rådets verksamhet handlar om. Nya stadgar antogs som ersätter de gamla riktlinjerna. Stadgarna finns att läsa i högerspalten.

Tillgänglighetsrådet finns till för att lyfta frågor som är särskilt angelägna för personer med funktionsnedsättningar i samhällsplaneringen samt att stödja samverkan. Målet är att sträva efter förbättrad tillgänglighet i samhället och att Örnsköldsvik ska vara en kommun för alla.

Tillgänglighetsrådet träffas fyra gånger per år och består av ordförande Per Nylén samt 11 ledamöter från kommunens nämnder och 8 ledamöter från handikapprörelsen.

 

Tillgänglighetsrådets protokoll

2015-03-12PDF

2015-10-15PDF

2015-12-10PDF

2016-03-04PDF

2016-10-06PDF

2017-03-30PDF 

Sidan uppdaterades

2017-08-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Per Nylén
Ordförande
0660-881 57

Skicka e-post

Erika Nordin
Tillgänglighetsstrateg
0660-882 45

Skicka e-post