Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Palliativ vård - lindrande vård

När bot för en människa inte längre är möjlig krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att hjälpa både den sjuke och dennes närstående. Då är palliativ (lindrande) vård aktuell. Palliativ vård syftar till att förbättra livskvalitet och lindra lidande genom tidig upptäckt , noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem.

Målsättningen är att alla som har behov av ska få en god palliativ vård.

Palliativ vård i särskilt boende och hemsjukvård

Kommunen ansvarar för allmän palliativ vård i särskilt boende och i hemsjukvård upp till sjuksköterskenivå. Under dagtid tjänstgör omvårdnadsansvariga sjuksköterskor inom varje boende/hemsjukvårdsområde. De är också omvårdnadsledare för vård och omsorgspersonalen. Under kväll och natt ansvarar kommunens sjukskötersketeam för omvårdnaden.

Region Västernorrland ansvarar för läkarinsatser.

Palliativa sjuksköterskor

Kommunen har palliativa sjuksköterskor anställda med syfte att tydliggöra, utveckla och kvalitetssäkra den pallitiva vården i särskilt boende och hemsjukvård.

De palliativa sjuksköterskorna arbetar med att ge råd, stöd och vägledning i frågor gällande palliativ vård samt  handledning och utbildning till alla yrkeskategorier.

Palliativa ombud

I hemtjänstgrupperna finns speciellt utbildade palliativa ombud som arbetar hemma hos personer som har behov av palliativ vård.   

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut

I särskilt boende och hemsjukvård arbetar även arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter bland annat med bedömning, rådgivning, träning, förskrivning av hjälpmedel och bostadsanpassning.

Sidan uppdaterades

2019-10-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Carola Nordin                               Palliativ sjuksköterska                  073-270 20 09                        
Skicka e-post

Hemsjukvården           Distriktsköterskor            Sjukgymnaster/Fysioterapeuter Arbetsterpeuter                         Vardagar kl.08.00-09.30:         
0660-26 62 50