Du är här:

Invandring och integration 

Örnsköldsviks Kommun har en överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar. Överenskommelsen omfattar idag ett mottagande på 24 anvisningsbara platser. En överenskommelse innebär att vi som kommun ska ha en beredskap att ta emot och hjälpa i första hand de nyanlända som kommer genom anvisning, det vill säga som väljer att få hjälp av myndigheterna med att hitta en kommun att bosätta sig i.

Vi ger även stöd till nyanlända som bosätter sig själva i Örnsköldsviks kommun. Inom ramen för överenskommelsen om flyktingmottagande erhåller varje kommun en ersättning från staten för bland annat svenskundervisning för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolkar och särskilda introduktionsinsatser inom skolan och förskolan.

Sidan uppdaterades

2020-09-10

Sidansvarig: