Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Invandring och integration 

Fram till 2016 fick Sveriges kommuner själva bedöma hur många nyanlända med uppehållstillstånd som kunde bosättas och få stöd från kommunen. Enligt dagens lagstiftning har Sveriges samtliga kommuner ett solidariskt bosättningsansvar för nyanlända med uppehållstillstånd. Det är regeringen som varje år beslutar hur många nyanlända med uppehållstillstånd som ska bosättas i landet. Utifrån specifika nyckeltal får sedan landets länsstyrelser uppdraget att föra dialoger med länets kommuner och överenskomma hur många nyanlända vardera kommun uppdras att motta och bosätta. Denna överenskommelse innebär att kommunen ska ordna boende för och ha en beredskap att ta emot och vägleda de nyanlända som migrationsverket, efter erhållet uppehållstillstånd, anvisar till kommunen. För Örnsköldsviks kommun omfattar detta idag ett mottagande av 24 personer som anvisas bosättning i kommunen.

Nyanlända kan även på egen hand ordna boende i kommunen och ingår då ej i ovan överenskommelse. Kommunens mottagningsorganisation ger dock även stöd till nyanlända som bosätter sig på egen hand i Örnsköldsviks kommun. Detta utifrån att kommunen, inom ramen för flyktingmottagande, erhåller en ersättning från staten för bland annat mottagningsorganisation, svenskundervisning för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolk och särskilda introduktionsinsatser inom skolan och förskolan.

Sidan uppdaterades

2020-09-24

Sidansvarig: