Du är här:

Mottagning av nyanlända

Mottagning av flyktingar i Örnsköldsviks kommun hanteras av integrationshandläggare och Integrationsassistenter på Integrationsenheten.

Efter att en flykting beviljats uppehållstillstånd och folkbokfört sig i kommunen blir personen registrerad på Integrationsenheten där hen tilldelas en handläggare som kan bistå med stöd och hjälp under de första två åren.

Stödet består av information och rådgivning i olika frågor som individen har behov av för att skapa en vardagsstruktur och en förståelse för samhällets uppbyggnad. Integrationsenheten jobbar för individens självständighet, med utgångspunkt från dennes egen förmåga. Stödet kan exempelvis beröra områden ekonomi, hälsa, utbildning, olika samhällsfunktioner och myndigheter men även bestå av kurativa samtal. Stödet formas utifrån individens behov och sker både i grupp och enskilt.

Sidan uppdaterades

2019-06-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Mottagning
0660-880 74

Piotr Ådahl
Integrationshandläggare
070-200 69 94
Skicka e-post

Jelena Pavic
Integrationshandläggare
076-773 41 05
Skicka e-post

Nihal Alamour
Integrationshandläggare
072-450 18 76
Skicka e-post

Yasin Gadu
Integrationsassistent
Skicka e-post