Du är här:

Parter och ansvarsfördelning inom flyktingmottagning

Inom mottagandet av nyanlända samverkar ett antal olika aktörer. Här kommer en kort summering av de olika aktörernas roller.

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. De betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting. Migrationsverket tar fram prognoser om hur många flyktingar som väntas komma till Sverige och de ansvarar för bosättning av kvotflyktingar. Nytt från 2017 är att Migrationsverket ansvarar för bosättning av asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av nyanlända. De ska stötta kommunerna i deras beredskap att ta emot nyanlända och de ska arbeta för att det finns en god regional samverkan mellan berörda aktörer som har uppdrag inom mottagandet av nyanlända.

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det innebär såväl planering och samordning för individens insatser som samordning mellan aktörer.

Kommunen ansvarar för det initiala mottagandet samt praktiskt stöd och vägledning under den första tiden. Kommunen anordnar SFI – svenska för nyanlända, samhällsorientering, skola och barnomsorg samt andra kommunala insatser som erbjuds på lika villkor som för alla andra.

Försäkringskassan är ansvarig för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg samt andra ersättningar såsom barnbidrag med mera.

Landstinget ansvarar för att en kostnadsfri hälsoundersökning erbjuds den nyanlände samt akut vård/vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige. Vid uppehållstillstånd gäller samma regler som för alla invånare – vuxna och barn.

Civilsamhället deltar i olika omfattning beroende på vilka aktörer som finns lokalt. De frivilliga organisationerna fyller en viktig roll, speciellt för aktiviteter efter arbetstid.

Sidan uppdaterades

2019-02-14

Sidansvarig: